Technologický Park Brno, a.s.

Technická 15
616 00 Brno
Česká republika

info@technologypark.cz
iasp

 

Kromě úzké spolupráce, která probíhá s Vysokým učením technickým v Brně, udržuje Park také dobré vztahy s Jihomoravským inovačním centrem www.jic.cz Toto centrum vytváří komplexní infrastrukturu pro inovační podniky v Jihomoravském regionu. Podporuje inovační společnosti, vědu, výzkum a rozvoj a studenty s originálními myšlenkami a poskytuje finance, kontakty, kancelářské prostory a odborné konzultace nadějným projektům. Jednou z klíčových činností JIC je provoz inkubátorů a rozvoj dalších inkubátorů, které by takovéto nadějné společnosti podporovaly. Inkubátory pro začínající podnikatele soustřeďují několik podpůrných nástrojů na jednom místě. JIC se také zaměřuje na obor biotechnologie a provozuje webový portál www.gate2biotech.com,  který se stal hlavním ukazatelem a informačním zdrojem zastřešujícím všechny činnosti v odvětví biotechnologie v České republice.

Technologický Park Brno je také členem Mezinárodní Asociace Vědeckých Parků – IASP www.iasp.ws.IASP

Park získává nové nájemce podporou podnikání ve své lokalitě a úzce spolupracuje s vládní agenturou CzechInvest www.czechinvest.org co se týče přitahování zahraničních investorů. V rámci regionu funguje spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou Jižní Moravy www.rrajm.cz.

 
© 2008 Technology Park Brno, a.s. All rights reserved. Vyrobila WSB - tvorba www stránek, webdesign. Systém WORDING