Rozšíření pořadu jednání valné hromady dne 19. 6. 2020