Budova A

 • umístění v rámci parku: zóna C, budova A
 • adresa: Purkyňova 646/107, 612 00 Brno
 • typ budovy: kancelářská budova s maloobchodním prostorem v 1NP
 • čistá pronajímatelná plocha: 2.981 m2
 • rok dokončení: 2014
 • počet podlaží: 3NP, 2PP
 • konstrukce: železobetonový monolitický skelet
 • opláštění: systémová hliníková fasáda, trojsklo, otvíravá okna, venkovní žaluzie, v atriu prosklená hliníková stěna
 • vzt: centrální s rekuperací, parní vlhčení, indukční jednotky
 • vytápění: horkovodní přípojka, předávací stanice, indukční jednotky
 • chlazení: výrobník chladu, indukční jednotky
 • čistá světlá výška: kanceláře sv = 3000 mm, maloobchodní prostory sv = 3350 mm
 • zdvojená podlaha: v = 150 mm, podlahové krabice
 • podhled: v = 400 mm, zářivková svítidla
 • průkaz energetické náročnosti budovy: B
 • internet, telefony: možnost napojení na operátory – Dial Telecom, O2
 • výtah: ✓ 2x
 • recepce: 24 h, vstupní sytém, cctv
 • parkování vnitřní/venkovní: 82/16
 • sprcha: ✓ 2 x
 • okolí: rozsáhlá parková úprava, vodní prvek, zastávka tram & bus, cyklostezka, kavárna, pizzerie, banka, minimarket
 • způsob pronájmu: multilet
Budova A
Zóna C
Area for rent

Total 0 m2

Building A

 • location in the park: Zone C, Building A
 • address: Purkyňova 646/107, 612 00 Brno
 • building type: office building with retail space on ground floor
 • net leasable area: 2.981 sqm
 • year of completion: 2014
 • number of floors: Ground, 1st, 2nd, 3rd, -1st Basement, -2nd Basement
 • construction: reinforced concrete monolithic skeleton
 • cladding: system aluminum facade, triple glass, openable windows, outside blinds, glazed aluminum wall in the atrium
 • ventilation: central with recuperation, steam humidification, induction units
 • heating: hot water connection, transfer station, induction units
 • cooling: cold stores, induction units
 • net clear height: kanceláře h = 3000 mm, retail space h = 3350 mm
 • double floor: h = 150 mm, floor boxes
 • suspended ceiling: h = 400 mm, fluorescent lamps
 • energy performance certificate: B
 • internet, telephones: connection to operators – Dial Telecom, O2
 • elevator: ✓ 2x
 • reception: 24 h, entry system, cctv
 • parking indoor/outdoor: 82/16
 • shower: ✓ 2 x
 • surroundings: extensive green landscaping, water feature, tram & bus stop, cycle lane, café, pizzeria, bank, minimarket
 • leased as: multilet
Building A
Zóna C
Area for rent

Total 0 m2