Budova B1

 • umístění v rámci parku: zóna B, budova B1
 • adresa: Podnikatelská2924/2, 612 00 Brno
 • typ budovy: smíšená výrobní hala
 • čistá pronajímatelná plocha:  2.602 m2
 • rok dokončení: 1997
 • počet podlaží: 2NP
 • konstrukce: ocelový skelet, modul 7,5 m x 7,5 m
 • opláštění: systémová hliníková fasáda, štítové stěny a výrobní část vyzděny z pórobetonových tvárnic, otvíravá okna – dvojsklo
 • vytápění: plynové a elektrické kotle, radiátory
 • vzt, klimatizace: centrální vzt, chladicí stroj – fan coily, jednotky split
 • čistá světlá výška: 2,4 m – 5,7m
 • podlaha: únosnost ve výrobních prostorách 7,5 KN/m2
 • trasy pro kabeláž: parapetní kanál, v původní výrobní části zdvojená podlaha s podlahovými krabicemi
 • průkaz energetické náročnosti budovy: C
 • internet, telefony: možnost napojení na operátory – Dial Telecom, O2, T-Mobile
 • výtah: ne
 • recepce: ve správě klientů, vstupní systém, cctv
 • parkování vnitřní/venkovní: 0/76
 • sprcha: ✓
 • okolí: parková úprava, zastávka bus, restaurace & jídelna
 • způsob pronájmu: multilet
Budova B1
Zóna B
Area for rent

Total 0 m2

Building B1

 • location in the park: Zone B, Building B1
 • address: Podnikatelská 2924/2, 612 00 Brno
 • building type: mixed-use production facility
 • net leasable area:  2.602 sqm
 • year of completion: 1997
 • number of floors: Ground, 1st
 • construction: steel skeleton, module 7,5 m x 7,5 m
 • cladding: system aluminum facade, gable wall and the production part lined with aerated concrete blocks, openable windows – double glazing
 • heating: gas and electric boilers, radiators
 • HVAC: central ventilation, cooling machine – fan coils, split units
 • net clear height: 2,4 m – 5,7m
 • floor: load capacity in production space7,5 KN/sqm
 • cabling routes: parapet conduit, in the original production space double floor with floor boxes
 • energy performance certificate: C
 • internet, telephones: connection to operators – Dial Telecom, O2, T-Mobile
 • elevator: no
 • reception: under clients management, entry system, cctv
 • parking indoor/outdoor : 0/76
 • shower: ✓
 • surroundings: green landscaping, bus stop, restaurant & canteen
 • leased as: multilet
Building B1
Zóna B
Area for rent

Total 0 m2