Budova B4

 • umístění v rámci parku: zóna B, budova B4
 • adresa: Kolejní 2904/1, 612 00 Brno
 • typ budovy: výrobní hala s administrativní částí
 • čistá pronajímatelná plocha: 9.480 m2
 • rok dokončení: 2004
 • počet podlaží: 3NP
 • konstrukce: montovaný železobetonový skelet, modul administrativní části 7,5 m x 9 m a 6 m x 9 m;   modul výrobní části 15 m x 18 m a 6 m x 18 m
 • opláštění: administrativní část – systémová hliníková fasáda, dvojsklo, otvírává okna, venkovní žaluzie; výrobní hala – lehký ocelový sendvičový montovaný plášť
 • vytápění: plynová kotelna, radiátory
 • chlazení: výrobníky chladu, fan coily v administrativních prostorách
 • vzt: centrální s rekuperací a zvlhčováním
 • čistá světlá výška: administrativní část sv = 2,7 m, halová část sv = 3,2 – 4,5 m
 • podlaha: dovolené zatížení podlahy ve výrobní části 50 kN/m2
 • podhled: v administrativní části v = 600 mm, zářivková svítidla
 • trasy pro kabeláž: parapetní kanál, v 2. a 3. NP administrativní části zdvojená podlaha v = 100 mm
 • průkaz energetické náročnosti budovy: C
 • internet, telefony: možnost napojení na operátory – Dial Telecom, O2
 • výtah: ✓
 • recepce: ve správě klientů
 • parkování vnitřní/venkovní: 0/143
 • sprcha: ✓
 • okolí: parková úprava, zastávka bus, restaurace & jídelna
 • způsob pronájmu: multilet
Budova B4
Zóna B
Area for rent

Total 0 m2

Building B4

 • location in the park: Zone B, Building B4
 • address: Kolejní 2904/1, 612 00 Brno
 • building type: mixed-use production facility with an administrative part
 • net leasable area: 9.480 sqm
 • year of completion: 2004
 • number of floors: Ground, 1st , 2nd
 • construction: assembled reinforced concrete skeleton, module office part 7,5 m x 9 m a 6 m x 9 m;   module production part 15 m x 18 m a 6 m x 18 m
 • cladding: office part- system aluminum facade, double glazing, openable windows, outdoor blinds; production hall – lightweight steel sandwich assembled casing
 • heating: gas boiler room, radiators
 • cooling: cold stores, fan coils in office part
 • ventilation: central with recuperation and humidification
 • net clear height: office parts h = 2,7 m, hall part h = 3,2 – 4,5 m
 • floor: allowed floor load in production part 50 kN/sqm
 • suspended ceiling: v office part h = 600 mm, fluorescent lamps
 • cabling routes: parapet conduit, office part on 2nd and 3rd  floor double floor h = 100 mm
 • energy performance certificate: C
 • internet, telephones: connection to operators – Dial Telecom, O2
 • elevator: ✓
 • reception: under clients management
 • parking indoor/outdoor: 0/143
 • shower: ✓
 • surroundings: green landscaping, bus stop, restaurant & canteen
 • leased as: multilet
Building B4
Zóna B
Area for rent

Total 0 m2