Budova C

 • umístění v rámci parku: zóna C, budova C
 • adresa: Purkyňova 665/115, 612 00 Brno
 • typ budovy: kancelářská budova
 • čistá pronajímatelná plocha: 4.273 m2
 • rok dokončení: 2017
 • počet podlaží: 4NP, 1PP
 • konstrukce: železobetonový monolitický skelet
 • opláštění: systémová hliníková fasáda, trojsklo, otvíravá okna, venkovní žaluzie, v atriu prosklená hliníková stěna
 • vzt: centrální s rekuperací, parní vlhčení
 • vytápění: horkovodní přípojka, předávací stanice, indukční jednotky
 • chlazení: výrobník chladu, indukční jednotky, lokálně jednotky split
 • čistá světlá výška: kanceláře sv = 3000 mm,
 • zdvojená podlaha: v = 150 mm
 • podhled: v = 400 mm, zářivková a LED svítidla
 • průkaz energetické náročnosti budovy: B
 • internet, telefony: možnost napojení na operátory – Dial Telecom, O2
 • výtah: ✓ 2x
 • recepce: ve správě klienta, cctv
 • parkování vnitřní/venkovní: 46/24
 • sprcha: ✓
 • okolí: rozsáhlá parková úprava, vodní prvek, zastávka tram & bus, cyklostezka, kavárna, pizzerie, banka, minimarket
 • způsob pronájmu: jeden nájemce
Budova C
Zóna C
Area for rent

Total 0 m2

Building C

 • location in the park: Zone C, Building C
 • address: Purkyňova 665/115, 612 00 Brno
 • building type: office building
 • net leasable area: 4.273 sqm
 • year of completion: 2017
 • number of floors: Ground, 1st, 2nd, 3rd, -1st Basement
 • construction: reinforced concrete monolithic skeleton
 • cladding: system aluminum facade, triple glass, openable windows, outside blinds, glazed aluminum wall in the atrium
 • ventilation: central with recuperation, steam humidification
 • heating: hot water connection, transfer station, induction units
 • cooling: cold stores, induction units, local split units
 • net clear height: kanceláře h = 3000 mm,
 • double floor: h = 150 mm
 • suspended ceiling: h = 400 mm, fluorescent and LED luminaires
 • energy performance certificate: B
 • internet, telephones: connection to operators – Dial Telecom, O2
 • elevator: ✓ 2x
 • reception: under clients management, cctv
 • parking indoor/outdoor: 46/24
 • shower: ✓
 • surroundings: extensive green landscaping, water feature, tram & bus stop, cycle lane, café, pizzeria, bank, minimarket
 • leased as: single tenant
Building C
Zóna C
Area for rent

Total 0 m2