Budova I

 • umístění v rámci parku: zóna A, budova I
 • adresa: Technická 2948/13, 616 00 Brno
 • typ budovy: původně hala pro lehkou výrobu a administrativu, nyní kancelářská budova s technologickými prostory
 • čistá pronajímatelná plocha: 2.314 m2
 • rok dokončení: 2001
 • počet podlaží: 2NP
 • konstrukce: montovaný železobetonový skelet, modul 6 m x 6 m
 • opláštění: kovové panely s polyuretanovou výplní, otvíravá okna – dvojsklo
 • vzt: centrální vzt s rekuperací
 • vytápění: plynová kotelna + chiller v provedení TČ, fan coily
 • chlazení: výrobník chladu, fan coily
 • čistá světlá výška kanceláří: 3 300 mm, výrobní a skladové prostory: 3700 mm
 • podhled: v = 520 mm, zavěšená zářivková svítidla
 • trasy pro kabeláž: v podhledu a obvodový parapetní kanál
 • průkaz energetické náročnosti budovy: B
 • internet, telefony: možnost napojení na operátory – Dial Telecom, O2
 • výtah: ✓
 • recepce: ve správě klienta
 • parkování vnitřní/venkovní: 0/10 (+ 64 vyvýšené parkoviště hlídané závorou)
 • sprcha: ✓
 • okolí: parková úprava, zavlažovaný trávník, cyklostezka, zastávka bus
 • způsob pronájmu: jeden nájemce
Budova I
Zóna A
Area for rent

Total 0 m2

Building I

 • location in the park: Zone A, Building I
 • address: Technická 2948/13, 616 00 Brno
 • building type: the building was originally an industrial facility with an office part, currently office building with technology space
 • net leasable area: 2.314 sqm
 • year of completion: 2001
 • number of floors: Ground, 1st
 • construction: assembled reinforced concrete skeleton, module 6 m x 6 m
 • cladding: metal panels with polyurethane fillings, openable windows – double glazing
 • ventilation: central ventilation with recuperation
 • heating: gas boiler room + chiller in design of heat pump, fan coils
 • cooling: cold store, fan coils
 • net clear office height: 3 300 mm, production and storage space: 3700 mm
 • suspended ceiling: h = 520 mm, hanging fluorescent lamps
 • cabling routes: in suspended ceiling and a peripheral parapet conduit
 • energy performance certificate: B
 • internet, telephones: connection to operators – Dial Telecom, O2
 • elevator: ✓
 • reception: under clients management
 • parking indoor/outdoor: 0/10 (+ 64 in raised parking lot)
 • shower: ✓
 • surroundings: green landscaping, irrigated lawn, cycle lane, bus stop
 • leased as: single tenant
Building I
Zóna A
Area for rent

Total 0 m2